Història

L’empresa s’inicia l’any 1960 amb el servei de taxi entre la Pobla de Claramunt i Igualada a càrrec del Sr. Francisco Gibert. Amb aquesta inquietud pel transport de viatgers, l’any 1965 neix la il·lusió de crear un servei de transport urbà a Igualada en conveni amb l’Ajuntament.
Més endavant s’amplia la xarxa als municipis de Vilanova del Camí i Montbui.
Amb el pas del temps l’empresa va creixent en nombre d’autocars i diversitat de serveis, fins a deixar el transport urbà per dedicar-se exclusivament al servei discrecional. És a partir d’aquí que l’empresa obté el moment més àlgid en modernitat i extensió.
En aquests moments l’empresa GIBERT i GIBERT S.L. ofereix un servei d’autocars discrecionals.

historia